ไม้ผลิตภัณฑ์

  • ไม้รางลิ้น
        เนื้อแข็งแดง แคมปัส เต็ง
  • ไม้บัว ไม้มอบฝ้า ไม้ระแนง
        เบญจพรรณ สยาแดง ยาง เต็ง
  • ไม้ฝา
        ยาง สยาแดง กะบาก
  • ไม้จ๊อยท์
        เบญจพรรณ สยาแดง เยลโล่ แคมปัส