ไม้อัด

  • ไม้อัดธรรมดา, ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ
        4มิล, 10มิล, 15มิล, และ20มิล