สังกะสี

สังกะสีลอนลูกฟูก

สีขาว สีเขียว สีแดง และสีฟ้า

ลอนเล็กและใหญ่