ไม้มะค่า

ไม้มะค่า มีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ สามารถสั่งผลิตได้ตามแบบ

ทั้งลบมุม กรีดเส้น ผ่านกระบวนการอบแห้งก่อนการผลิต 

มีไม้มะค่าหน้าใหญ่สำหรับทำโต๊ะ และงานตกแต่ง