วงกบประตู2x4m. ไสขนาด40x90mm. บังไบ38mm.(ไม่ประกอบ)

ขนาด

ไม้เบญ

อบย้อม

ไม้เนื้อแข็ง

อบย้อม

ไม้รีสัก

อบ

ไม้แคมปัสAB

อบย้อม

ไม้กาเปอร์

อบ

ไม้แคมปัสAA

อบ

ไม้เต็ง

อบ

ไม้แดง
70*180 √  √  √  √  √  √  √   
80*180 √  √  √  √  √  √  √   
70*200 √  √  √  √  √  √  √  √ 
80*200 √  √  √  √  √  √  √  √ 
90*200 √  √  √  √  √  √  √  √ 
100*200 √  √  √  √  √  √  √  √