วงกบประตู2x5m. ไสขนาด40x115mm. บังไบ38mm. (ไม่ประกอบ)

ขนาด

ไม้เบญ

อบย้อม

ไม้เนื้อแข็ง

อบย้อม

ไม้รีสัก

อบ

ไม้แคมปัสAB

อบย้อม

ไม้กาเปอร์

อบ

ไม้แคมปัสAA

อบ

ไม้เต็ง

อบ

ไม้แดง
70*180     √      √     
80*180     √      √     
70*200     √      √     
80*200     √      √     
90*200     √      √     
100*200     √      √