วงกบประตูช่องคู่2x4m. ไสขนาด40x90mm. บังไบ38mm. (ไม่ประกอบ)

ขนาด

ไม้เบญ

อบย้อม

ไม้เนื้อแข็ง

อบย้อม

ไม้รีสัก

อบ

ไม้แคมปัสAB

อบย้อม

ไม้กาเปอร์

อบ

ไม้แคมปัสAA

อบ

ไม้เต็ง

อบ

ไม้แดง
160*200     √  √  √  √     
180*200     √  √  √  √     
200*200     √  √  √  √