วงกบหน้าต่าง3ช่อง2x4m. ไสขนาด40x90mm. บังไบ34mm.

ขนาด

ไม้เบญ

อบย้อม

ไม้เนื้อแข็ง

อบย้อม

ไม้รีสัก

อบ

ไม้แคมปัสAB

อบย้อม

ไม้กาเปอร์

อบ

ไม้แคมปัสAA

อบ

ไม้เต็ง

อบ

ไม้แดง
50*50*50*100        
60*60*60*100        
60*60*60*110        
70*70*70*100        
70*70*70*110