วงกบหน้าต่าง2ช่อง+ช่องแสง2x4m. ไสขนาด40x90mm. บังไบ34mm.

ขนาด

ไม้เบญ

อบย้อม

ไม้เนื้อแข็ง

อบย้อม

ไม้รีสัก

อบ

ไม้แคมปัสAB

อบย้อม

ไม้กาเปอร์

อบ

ไม้แคมปัสAA

อบ

ไม้เต็ง

อบ

ไม้แดง
50*50*30*100              
60*60*30*100              
60*60*30*110