บันไดไม้มะค่า

บันได KP
บันไดไม้จริงเต็มแผ่น ลายสวยๆ
ผ่านกระบวนการอบแห้ง ราคาโรงงาน

บันไดไม้มะค่าราคา

ขนาดลูกนอน(ก่อนไส)
1 1/2" x 10" x 1.20m. =1,450.-
1 1/2" x 12" x 1.20m. =1,850.-
1 1/2" x 14" x 1.20m. =2,220.-

ขนาดลูกตั้ง(ก่อนไส)
1" x 6" x 1.20m. =550.-
1" x 8" x 1.20m. =770.-

ขนาดอื่นๆ มีบริการผลิตตามแบบ