แผ่นบันไดมะค่า

รายการ ขนาด
ลูกนอนบันได 1 1/2"*10"-16"
ลูกตั้งบันได 1"*8"
ชาญพักบันได 1"*6"-8"
  1 1/2"*10"-32"