ประตูมะค่า

ประตูมะค่า ผลิตตามแบบโดยใช้ไม้มะค่าจริงทั้งหมด มีให้เลือกทั้งมะค่าหน้าเล็ก
ไปจนถึงมะค่าหน้าใหญ่ เพื่อให้เหมาะกับงานออกแบบ สร้างความโดดเด่น สง่างาม