แผ่นมะค่าจ๊อยท์

แผ่นมะค่าจ๊อยท์ ใช้ไม้มะค่าจริงทั้งหมดในการอัดผสาน
ด้วยเครื่องอัดผสานที่มีคุณภาพสูง และกาวที่มีคุณสมบัติในการกันน้ำ
สามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ

ราคาแผ่นมะค่าจ๊อยท์ 

เริ่มต้น 3,200 .-/ตร.ม.