ไม้มะค่ารางลิ้น

ราคาไม้มะค่ารางลิ้น

1" x 4" x 2.10-2.90 เมตร ราคา 2,200.-/ตร.ม.
1" x 6" x 2.10-2.90 เมตร ราคา 3,100.-/ตร.ม.
1" x 8" x 2.10-2.90 เมตร ราคา 3,300.-/ตร.ม.
1 1/2" x 10" x 2.10-2.90 เมตร ราคา 4,500.-/ตร.ม.
1 1/2" x 12" x 2.10-2.90 เมตร ราคา 4,800.-/ตร.ม.
1 1/2" x 14" x 2.10-2.90 เมตร ราคา 4,900.-/ตร.ม.
1 1/2" x 16" x 2.10-2.90 เมตร ราคา 5,000.-/ตร.ม.