บริการเรื่องงานติดตั้ง

บริการเรื่องงานติดตั้ง
เพิ่มความสะดวกที่มากขึ้นสำหรับท่านลูกค้า ที่มีความกังวล
เรื่องปัญหาต่างๆ ของการติดตั้งพื้นไม้มะค่า ทางบริษัทร่วม
งานกับทีมช่างที่มากด้วยประสบการณ์ไว้บริการ แนะนำเรื่อง
งานติดตั้งสำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการเรื่องการบริการครบ
ในที่เดียว ติดตั้งด้วยกาว(PU)ตามมาตรฐานจากทางบริษัท
เพื่อให้พื้นไม้ติดทนนาน