วงกบไม้จริง

ขนาดตั้งแต่
2"x4"-2"x6"
รับทำ ซับวงกบ, ไม้บัว