ประตูไม้อัด

ประตูไม้อัดทำโครง
แบบต่างๆ ใส่เกล็ดไม้
เจาะช่องกระจก