ไม้บันได ไม้พื้นชานพัก ไม้ราวบันได จมูกบันได

บันไดทำจากไม้จริงและไม้อัดประสาน